Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23/12 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Ρόδο και Σύρο. Η συνεδρίαση αρχίζει στις 12:00 και τα προς συζήτηση θέματα είναι:

1. Αποστολή πρακτικού διαπραγμάτευσης για δαπάνες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νομού Δωδεκανήσου.

2.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Κεφάλου ν. Κω.

3.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων και μηχανογράφησης του δημόσιου ΚΤΕΟ Ρόδου”, προϋπολογισμού 35.500,00€

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου “Επισκευή κτηρίου πλησίον Νοσοκομείου – Κ.Υ. Λέρου”, προϋπολογισμού 39.000,00€ .

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου”, προϋπολογισμού 675.000,00€.

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νήσου Χάλκης”.

7.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: “Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Ρόδου – Λίνδου & Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο”, προϋπολογισμού 1.600.000,00€.

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών 2ης ένστασης διαγωνιζόμενης εταιρείας και πρακτικού επιτροπής επί της ένστασης για τον πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη για την “Παραγωγή αναμνηστικών προϊόντων με το brand της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, προϋπολογισμού 69.600,00€ με ΦΠΑ.

9. Έγκριση χρηματοδότησης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης του έργου “4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα)”

10. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Κύθνου (2013)”

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου “Λιμενικά έργα Ψάθης Κιμώλου” αναδόχου ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.

12. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2012)”, αναδόχου Φ. Σ. Καζασίδη Ε.Δ.Ε.

13. Εκδίκαση ένστασης κατά τη διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο: “Επισκευή υφιστάμενου τμήματος λιμένα Μέριχα Κύθνου”.

14. Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών των Π.Ε. Κυκλάδων και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του Νομού
έτους 2014 προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πρακτικού κλήρωσης μελών.

15. Έγκριση δαπάνης 10.000,00€ για πληρωμή προγραμματικής σύμβασης για το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

16.Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την καταγραφή, χαρακτηρισμού άχρηστου υλικού των υπηρεσιών της έδρας της ΠΝΑ.

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 490/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

19.Έγκριση για τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.377/2013/13-09-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το διαγωνισμό Μεταφοράς Μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014

20. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προσφυγών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης έτους 2013

21. Έγκριση παραχώρησης χρήσεως αυτοκινήτου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

22. Αποδοχή Χρηματοδότησης

23. Έγκριση Δράσεων Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

24. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

25. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων

26. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

27. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email