Συνεδριάζει την Μ. Τετάρτη το Λιμενικό Ταμείο Θήρας – Τα θέματα

Για την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου, ώρα 10:30, είναι προγραμματισμένη η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Γνωμοδότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για την προσφυγή του Κατσίπη Αβέρκιου.
  2. Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων από λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων.
  3. Επανεξέταση του αιτήματος του Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν. Ανάφης.
  4. Τεκμηρίωση Αδυναμίας Εκτέλεσης Υπηρεσιών Καθαριότητας Δ.Λ.Τ.Θ. – Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Λιμενικών Ζωνών Δήμου Θήρας, έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού.
  5. Ανανέωση παραχώρησης οικήματος στον ερασιτεχνικό αλιευτικό σύλλογο ψαράδων “Ο Άγιος Νικόλαος” στη λιμενική ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου στην Βλυχάδα.
  6. Νομιμοποίηση πέργκολας στο λιμάνι του Αθηνιού.
  7. Προέγκριση εξόδων μετακίνησης αθλήτριας.
  8. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Βασικά Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας βάσει του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) και η Εφαρμογή του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων των Φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων”.
  9. Απομάκρυνση εγκαταλειμμένου ΙΧ αυτοκινήτου από το αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας.
Print Friendly, PDF & Email