Έξω Γωνιά
Έξω Γωνιά

Η Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιάς με ανακοίνωσή της επισημαίνει στους οδηγούς των αυτοκινήτων που κινούνται ή σταθμεύουν στον εσωτερικό αυτοκινητόδρομο του χωριού, από την Εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους προς το Πτωχοκομείο, να μην αγνοούν την οδική σήμανση που ήδη υπάρχει για την απαγόρευση στάθμευσης και τη διέλευση οχημάτων μεγάλου βάρους ή διαστάσεων.

Τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί για να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ελεύθερη πρόσβαση ασθενοφόρου στο Πτωχοκομείο και γιατί το οδόστρωμα έχει μειωμένη ανθεκτικότητα λόγω των υπόσκαφων της περιοχής, καθώς και για την εξυπηρέτηση αυτών των ιδίων των διακινούμενων. Σημειώνεται ότι για τα ληφθέντα μέτρα έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θήρας με την αριθ. 11/2015 απόφαση της 19-1-2015.

“Επειδή παρά την υφιστάμενη σήμανση, κατά την τρέχουσα περίοδο, υποβάλλονται έντονα παράπονα και δημιουργούνται δυσμενή σχόλια, θα εκτιμήσουμε την κατανόηση των οδηγών και ενημερώνουμε αυτούς ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ζητήσουμε όπως επιληφθούν συστηματικά του θέματος οι Αστυνομικές Αρχές” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Print Friendly, PDF & Email