Για μια ακόμα φορά το λιμάνι-αλιευτικό καταφύγιο στη Βλυχάδα έχει γεμίσει από άμμο και άλλες φερτές ύλες, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον προσβάσιμο. Το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έχει δρομολογήσει εκσκαφές των επιχωμένων περιοχών του λιμανιού, που αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι περίπου 150.000 ευρώ και θα γίνει με απευθείας ανάθεση.

‘Ομως είναι φανερό ότι το λιμάνι πάσχει από δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι η ανεπαρκής προστασία από τα κύματα και το δεύτερο και πλέον σημαντικό είναι η προσάμμωση.  Η άμμος μπαίνει κυρίως από την είσοδο του λιμανιού και σε ένα βαθμό με τα κύματα που περνάνε πάνω από τον κυρίως μώλο.

Οι διαδικασίες μελέτης οποιουδήποτε λιμένα ξεκινάνε από την επιλογή της θέσης, την μελέτη των ανέμων, των κυματισμών που δημιουργούνται από τους ανέμους και με τη μελέτη των παράκτιων ρευμάτων. Η προσάμμωση στο λιμάνι της Βλυχάδας γίνεται από τα παράκτια  ρεύματα που στην συγκεκριμένη περιοχή κυρίως ξεκινούν από την ανατολή και πηγαίνουν προς τη δύση. Η επιλογή της θέσης του λιμανιού δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακή αφού και κατά την αρχαιότητα στην ίδια θέση (Αρχαία Ελευσίνα, ο σημερινός Εξωμύτης) είχε κατασκευασθεί λιμάνι με τη διαφορά ότι το στόμιο του λιμανιού έβλεπε στη δύση.  Η Γαλλική αποστολή που είχε έρθει τον 19ο αιώνα είχε προτείνει θέση λιμανιού επίσης στον Εξωμύτη και με το στόμιο του λιμανιού να βλέπει τη δύση. Η πρόσφατη μελέτη για τη δημιουργία εμπορικού λιμανιού  στη Βλυχάδα επίσης προβλέπει στόμιο λιμανιού προς τη δύση. Είναι εύλογη η απορία γιατί το στόμιο του λιμανιού της Βλυχάδας βλέπει στην ανατολή.

Είναι προφανές ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Print Friendly, PDF & Email