Η Ευρωπαϊκή αγροσυνεταιριστική Οργάνωση COGECA , μέλος της οποίας είναι η ΠΑΣΕΓΕΣ, προσκαλεί τις πιο αξιόλογες Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε Κράτους –μέλους, εφ’όσον ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Ευρωπαϊκό βραβείο Συνεταιριστικής καινοτομίας.

Το βραβείο έχει θεσμοθετηθεί από την COGECA με σκοπό την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την καινοτομία αλλά και την διάδοση των πληροφοριών των σχετικών με αυτές τις επιτυχείς, καινοτόμες , βέλτιστες πρακτικές στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, σύμφωνα με δήλωση του Διευθυντή της κ. Ματθαίου Δημόπουλου, προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα για τα τυποποιημένα παραδοσιακά προϊόντα της.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση της COGECA (στα αγγλικά) εδώ: http://www.eaci.copa-cogeca.eu/Main.aspx?page=Main&alias=Introduction

Print Friendly, PDF & Email