Νέο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αγαίου

Με έδρα τη Χίο το πρώτο προπτυχιακό τμήμα τουρισμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο

Στιγμιότυπο από την πανηγυρική εκδήλωση στη Χίο (24/10/2017) για την επανίδρυση και έναρξη ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το νεοσύστατο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αγαίου, με έδρα τη Χίο, ξεκινά φέτος την ακαδημαϊκή του λειτουργία. Έχει ως αποστολή, αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και, αφετέρου να παρέχει στους/ις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού:

  • παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη του τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά ζητήματα.
  • παράγει νέα γνώση στις επιστήμες που εξετάζουν το τουριστικό φαινόμενο και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της έρευνας και της εμπειρικής εφαρμογής
  • ενισχύει και υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις επιστήμες που εξετάζουν το τουριστικό φαινόμενο και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού πρόκειται να είναι επιστήμονες ικανοί/ές να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Θα μπορούν να απασχοληθούν ως:

  • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων)
  • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
  • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
  • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον χώρο του τουρισμού
  • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.tourem.aegean.gr

Print Friendly, PDF & Email