Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 15/11

Προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 13:00, είναι η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Τήλου στον Οδικό Άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας”.
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Θήρας (2017)”.
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Βελτίωση-Συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)”.
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών – Συντήρηση οδικού Επαρχιακού δικτύου νήσου Νάξου”.
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)”.
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “∆ιαγραμμίσεις-Στηθαία Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Ν. Άνδρου”.
7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή πλήρους μόνωσης στο κτίριο του κτηνιατρείου Τήνου”.
8. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου”.
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (1ο στάδιο – στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) του έργου: “Αποκατάσταση καταστροφών επί της Ε.Ο. Σπόα – Όλυμπος που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα”.
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήμου Τήλου”.
11. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)”.
12. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Κατασκευή Συνοδών έργων μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου”.
13. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου
(χρήση 2017)”.


14. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)”.
15. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)”.
16. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Βελτίωση-Αποκατάσταση φθορών
ασφαλτοτάπητα στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο ν. Νάξου (2017)”.
17. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση-καθαρισμός τάφρων
επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)”.
18. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση-καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)”.
19. Έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Επισκευή-Συντήρηση Α’ ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικίας Πάρου”.
20. Εισήγηση περί κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής της εταιρείας “ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, στον διαγωνισμό “Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτηρίων του ∆ήμου Μυκόνου”.
21. Ένσταση κατά του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Γέφυρα άνω
διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου”.
22. Λήψη απόφασης για την από 26-09-2017 ένσταση της εταιρίας “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, αναδόχου του έργου: “Υ∆ΡΕΥΣΗ ΡΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΓΑ∆ΟΥΡΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ”.
23. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: “Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού για το ∆ήμο Λειψών”.
24. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης 1ου σταδίου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ∆ωδ/σου για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019.
25. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για την “Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των
παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ ∆ωδ/σου.”
26. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.
27. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς, για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού Κοιν. Παντοπωλείου Σύρου (ΟΜΑ∆Α Β’).
28. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιεθνή διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΒΑ.
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο: “ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017” για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο.


30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια Χημικής Τουαλέτας”.
31. Συμπλήρωση των 356/2016 και 251/2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το “Μητρώο εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή”.
32. Έγκριση της παράτασης ισχύος του “Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και εργασίες συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε Κυκλάδων και της Π.Ε ∆ωδεκανήσου έως 31/12/2019” και δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000 €.
33. Τροποποίηση της Επιτροπής Παραλαβής Π.Ε. Νάξου που ορίστηκε με την 251/2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το “Μητρώο εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή”.
34. Έγκριση της συνέχισης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32&2α του Ν. 4412/2016.
35. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπών Ελέγχου προσφορών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης έργου για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό με τίτλο: “Χαρτογράφηση και προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής ∆ράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας”.
36. Έγκριση διάθεσης των νέων πιστώσεων των κωδικών εξόδων του Προϋπολογισμού της ΠΕ ∆ωδεκανήσου μετά την 5η Τροποποίηση του ΠΥ 2017 ∆ωδεκανήσου.
37. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
38. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
39. Έγκριση και δέσμευση ποσών για έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
40. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
41. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
42. Έγκριση ανάθεσης δαπάνης- διάθεσης πίστωσης της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
43. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
44. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
45. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
46. ∆ικαστικές υποθέσεις.
47. Ορθές Επαναλήψεις-Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
49. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
50. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email