Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στις 7/2

Για την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30, είναι προγραμματισμένη στη Ρόδο η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η δεύτερη για φέτος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο
Ψήφισμα για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

Θέμα 2ο
Απόψεις και Προτάσεις των Περιφερειών για τη στελέχωση, την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Ελέγχου ∆όμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τμημάτων Ελέγχου ∆όμησης – Τοπικών Παρατηρητηρίων του Ν.4495/2017
Εισηγητής: Πάνος Βενέρης

ΘΕΜΑ 3ο
Παραχώρηση στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ. 65Β στην Τοπική Κοινότητα Ιαλυσού για την ανέγερση Ναού με χρηματοδότηση από την Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση δαπάνης χρηματοδότησης μελέτης σκοπιμότητας, για κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Αντιπάρου για το έργο “Κατασκευή ∆ικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου”. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΝΑ με κωδικό ΝΑΙΓ 63 και τίτλο “∆ράσεις Ορθολογικής και Αποδοτικής ∆ιαχείρισης Πόσιμου Ύδατος στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης


ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της από 14/04/2016 Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Μυκόνου για το έργο “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου”, ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα, με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως την 14η/04/2020.
Εισηγητής: Στέλλιος Μπρίγγος

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κύθνου για το έργο “Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου”. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΝΑ με κωδικό ΝΑΙΓ 63 και τίτλο “∆ράσεις Ορθολογικής και Αποδοτικής ∆ιαχείρισης Πόσιμου Ύδατος στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 8ο
Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 10ο
Κατανομή Ταμειακού Υπολοίπου 2017, ενσωμάτωση σε προϋπολογισμό 2018, τροποποίηση προϋπολογισμού 2018 ΠΕ Κυκλάδων
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ 11ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονιών στις ΠΕ Κυκλάδων για το έτος 2018.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 13ο
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου “ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας”
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη


ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
α) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ΠΝΑΙ για το έργο “∆ομητική αποκατάσταση-επεμβάσεις στο κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήμου στη νήσο Ρόδο” ως προς το άρθρο 4: Χρονική διάρκεια της σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα του έργου
β) 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου ∆ήμου Ρόδου”, ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια
γ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Ασφαλτόστρωση Οδού Σύνδεσης της Επαρχιακής Οδού Κατταβιάς-Πρασονήσι με Βρουλιά”, ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενα σύμβασης-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα
δ) 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του ∆ήμου Ρόδου”, ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια
ε) 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Συντήρηση κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου”, ως προς το άρθρο 6:
∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
ζ) 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “∆ιαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη ∆.Ε. Πεταλούδων” ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα
στ) 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αγαθονησίου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Επέκταση Λιμένα Αγαθονησίου” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια
ι) 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Καλυμνίων και της ΠΝΑΙ για το έργο “Επισκευή κτηρίου παλαιών σφαγείων ∆ήμου Καλυμνίων” ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή-Πόροι-Χρηματοδότηση-∆ιάρκεια
ια) 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Λειψών και της ΠΝΑΙ για το έργο “Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια
ιβ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου για το έργο “Εντοπισμός και καταγραφή κατά το δυνατόν, του συνόλου των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου και είναι κατασκευασμένα πριν το 1930” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα
ιγ) “2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αγαθονησίου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήμου Αγαθονησίου” ως προς α) το άρθρο 4: ∆ικαιώματα – Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων και β) το άρθρο 6: Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 15ο
Επικύρωση πρακτικών 12ης/18-12-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 16ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email