Από την αρχή του έτους μέχρι και το Σεπτέμβριο στάλθηκαν για ανακύκλωση από την Σαντορίνη 376,13 τόνοι χαρτιού και συσκευασιών. Με τους 50 νέους κάδους που τοποθετήθηκαν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, στη Σαντορίνη υπάρχουν 280 συνολικά μπλε κάδοι. Ο κος Λουκάς Μπελλώνιας, υπεύθυνος για την ανακύκλωση στο Δήμο Θήρας, μας δήλωσε ότι.«Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις ποσότητες που είναι συνεχώς αυξανόμενες. Οι τοποθεσίες των μπλε κάδων έχουν καταγραφεί σε ηλεκτρονικό αρχείο και οι κάδοι έχουν αριθμηθεί, και σύντομα αναμένεται και η προμήθεια του νέου απορριμματοφόρου το οποίο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ανακύκλωση. Το νέο αυτό όχημα σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση των δρομολογίων που σχεδιάζεται, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις ποσότητες αλλά και την συχνότητα της αποκομιδής»

Print Friendly, PDF & Email