Τη δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογένειες να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, για το σχολικό έτος 2017-2018, παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού ύψους 2.127.454 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”.

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο πλαίσιο του Άξονα “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι εξής πράξεις:

1) “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018” συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.847.696 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 700 ωφελούμενοι, και
2) “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)”, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 279.758 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 55 ωφελούμενοι.

Η δράση που υλοποιείται από την “Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.”, αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.


Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων παιδιών (γυναίκες και άνδρες), με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους.

Ειδικότερα η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχολικό έτος 2017-2018, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

– Βρεφικοί Σταθμοί
– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
– Παιδικοί Σταθμοί
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω “αξίας τοποθέτησης” (voucher) του παιδιού του.

Τα oριστικά αποτελέσματα με τους ωφελούμενους αναμένεται να ανακοινωθούν στις 4 Ιουλίου στο website της ΕΕΤΑΑ, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν οι εγγραφές μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Print Friendly, PDF & Email