Γιώργος Α. Βακόνδιος
Γιώργος Α. Βακόνδιος

Του Γιώργου Βακόνδιου*

Εδώ και μερικά χρόνια έχει ξεκινήσει μια σημαντική δραστηριότητα στο χώρο των νησιών του Αιγαίου. Αφορά τον θεσμό του AEGEANCUISINE.
Έχουν γίνει αρκετά, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, ένας θεσμός για να προοδεύσει θα πρέπει να εξελίσσεται.

Σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης φέρουν το σήμα της AEGEANCUISINE. Οι καταναλωτές που επισκέπτονται τους συγκεκριμένους χώρους έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εξαίσιες συνταγές με υλικά που παράγονται στα νησιά τους Αιγαίου.

Όμως εάν ένας επισκέπτης δοκιμάσει στους πιστοποιημένους χώρους ένα δείπνο, είναι δύσκολο να διακρίνει την ταυτότητα των περισσότερων προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των εδεσμάτων. Επιπλέον μπορεί κάποιοι παραγωγοί να διαθέτουν μέρος της παραγωγής τους στους συγκεκριμένους χώρους εστίασης αλλά η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή είναι πολύ περιορισμένη και προφανώς δεν θα πρέπει να τη θεωρούμε επαρκή.

Βεβαίως θα πρέπει να συγχαρούμε και να ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματίες που προτιμούν να προμηθεύονται τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα των νησιών διότι στην αγορά η τάση είναι αντίστροφη.

Η σημερινή τάση στους χώρους εστίασης είναι ο περιορισμός των προμηθευτών ώστε να αυξηθεί ο όγκος της μέσης παραγγελίας για να μεγιστοποιηθεί η διαπραγματευτική θέση του επαγγελματία σε μία σειρά από κρίσιμες παραμέτρους όπως: η απόλυτη τελική τιμή, ο χρόνος πίστωσης, οι χρόνοι παράδοσης, η υποστήριξη σε τεχνικο-υλικές υποδομές κλπ. Άρα σε βάθος χρόνου το κέρδος αυτών των επαγγελματιών δεν μπορεί να είναι παρά η προστιθέμενη αξία που θα τους προσδίδει ο θεσμός της AEGEANCUISINE.

Η προστιθέμενη αυτή αξία θα γίνεται αντιληπτή μόνον αν την αναγνωρίζει ο τελικός καταναλωτής.

Πιστεύω, ότι ο θεσμός αυτός θα πρέπει να έχει έναν απώτερο στόχο. Ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά του Αιγαίου προς ιδίαν χρήση.

Προτείνω επομένως ο θεσμός να διευρυνθεί ως οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, προς όφελος των επαγγελματιών αλλά και των παραγωγών.

Η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την καταναλωτική συμπεριφορά έχει ανάγκη να στηριχθεί σε ορισμένους βασικούς πυλώνες: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΔΟΚΙΜΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ και ΠΩΛΗΣΗ.

Οι πιστοποιημένοι χώροι εστίασης μέχρι τώρα λειτουργούν κυρίως ως ευεργέτες των μικρότερων παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, αλλά κυρίως ως πρεσβευτές της Αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας.

Σε αυτή τη διαδικασία όμως λείπουν οι πυλώνες πραγματικής ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προαναφέρθηκαν.

Επί της ουσίας έχει οργανωθεί η δοκιμή, αλλά δεν έχει διασφαλιστεί η αναγνωρισιμότητα, η διανομή και η πώληση.

Με βάση αυτόν τον προβληματισμό προτείνω μια σειρά από ενέργειες προς την επιχειρηματική ολοκλήρωση του θεσμού.

 1. Στο σύνολο της παραγωγής των προϊόντων από τους παραγωγούς να προστεθεί στη συσκευασία τους το σήμα της AEGEANCUISINE.
 1. Να συμφωνηθεί με μια ή και δύο εταιρίες ολοκληρωμένη διανομή η διαχείριση του συνόλου των τυποποιημένων προϊόντων (εντός και εκτός ψυγείου) που φέρουν στην συσκευασία τους το σήμα του θεσμού και που εννοείται ότι θα διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση και τυποποίηση. Στόχος θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης των προϊόντων προς τους πιστοποιημένους πρεσβευτές, η διάθεση των προϊόντων και σε μη πιστοποιημένους συνεργάτες ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις HORECAκαι τελικά η τοποθέτηση των προϊόντων σε δύο αλυσίδες supermarket στην Ελλάδα και σε δεύτερο στάδιο τη δημιουργία shopcorners σε επιλεγμένες πόλεις του εξωτερικού.
 1. Τοποθέτηση μέσω της εταιρίας διανομής του συνόλου της γκάμας των σηματοδοτημένων προϊόντων σε minimum ένα σημείο πώλησης στα κυριότερα νησιά όπου δεν θα έχουν παρουσία οι συνεργαζόμενες αλυσίδες.
 1. Αναβάθμιση της λειτουργικότητας του ιστότοπου του θεσμού και η βελτίωση των αποτελεσμάτων οργανικής αναζήτησης μέσω τεχνικών SEO.
 1. Δημιουργία εκθετηρίων αντιπροσωπευτικής γκάμας σηματοδοτημένων προϊόντων συσκευασμένων υπό κλίμακα. Τα εκθετήρια αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στους χώρους των πρεσβευτών εστιατόρων, εντός πλοίων, αεροδρομίων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα. Παράλληλα δημιουργία έντυπου καταλόγου ελάχιστου μεγέθους που θα διανέμεται στους ίδιους χώρους.
 1. Δημιουργία αυτόνομου θεσμού ανάδειξης και επιβράβευσης τόσο των χρηστών των προϊόντων (εστιατόρων) όσο και των παραγωγών.
 1. Ανάδειξη και προβολή των αστέρων του AEGEANCUISINEοι οποίοι με τη σειρά τους θα προβάλλουν τα προϊόντα πάνω στα οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη γαστριμαργική δημιουργία. Προφανώς οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στα νησιά του Αιγαίου και θα αμείβονται με αντικαταβολή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέτοιου είδους ενέργειες θα έχουν ως αποτέλεσμα:

 • Την αύξηση των παραγόμενων και διακινούμενων ποσοτήτων.
 • Την μείωση του μέσου κόστους παραγωγής και συσκευασίας.
 • Τη διασφάλιση της προστιθέμενης αξίας για τους πρεσβευτές εστιάτορες και τη μείωση τους κόστους προμηθειών.
 • Την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια σειρά από προϊόντα του Αιγαίου.
 • Την συντήρηση της σχέσης με τον καταναλωτή κατά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου που δεν έχει φυσική παρουσία στα νησιά.
 • Την προσέλκυση ακόμη περισσότερων επισκεπτών με γαστριμαργικά ενδιαφέροντα στο μέλλον.
 • Την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
 • Τη διατήρηση και επέκταση της γαστριμαργικής παράδοσης που είναι μέρος του πολιτισμικού αποτυπώματος.

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειώσω ότι ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Κάπως έτσι ξεκίνησε ο SOREXA στη Γαλλία ή η FRIESLAND στην Ολλανδία. Πιο κοντά έχουμε το παράδειγμα του Κρόκου Κοζάνης, ή της Μαστίχας της Χίου.

Εξάλλου το 25% των ταξιδιωτικών δαπανών παγκοσμίως κατευθύνεται στο φαγητό και το ποτό. Εάν δε, λάβουμε υπόψη ότι το 2006 το ποσοστό των ταξιδιωτών που ενδιαφερόντουσαν για τις γαστριμαργικές τοπικές ιδιαιτερότητες ήταν 18% του συνόλου και το 2013 ήταν το 77% του συνόλου, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης του θεσμού.

* Ο Γιώργος Α. Βακόνδιος είναι Πολιτευτής Κυκλάδων με τη Νέα Δημοκρατία

 

Print Friendly, PDF & Email