Του Λευτέρη Τζούρου*

Μέχρι την ημερομηνία λήξης τους θα πρέπει να ανανεώνονται πλέον τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, χωρίς πλέον να υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής του μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, σύμφωνα με τον νόμο 4261/14 που έθεσαν σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνεπώς, πλέον, η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα, από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.

Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.

Ο νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα, προβλέπει αυστηρές διοικητικές και ποινικές, για όσους ιδιοκτήτες δεν φροντίσουν να ανανεώσουν ή να ασφαλίσουν έγκαιρα το αυτοκίνητο τους.

Οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων που θα εντοπίζονται, θα έρχονται αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, καθώς και με υψηλά πρόστιμα.

1. Διοικητικές κυρώσεις:
• Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες.
• Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.
• Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

2. Ποινικές κυρώσεις:
• Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Πριν από την επιβολή του προστίμου η διαδικασία προβλέπει την αποστολή ειδοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου, βάσει της οποίας θα τον καλεί να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ. Αν ο κάτοχος του αυτοκινήτου δε συμμορφωθεί, ο νόμος προβλέπει την επιβολή νέου προστίμου 500 ευρώ σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, παίζουν μέχρι σήμερα οι έλεγχοι της Τροχαίας, που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ανήλθαν μέχρι τα τέλη Απριλίου στις 450.000. Από τους ελέγχους αυτούς, επιβεβαιώνεται ότι τα ανασφάλιστα είναι το 15% περίπου αυτών που ελέγχθησαν, επαληθεύοντας και τις εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για 700.000 οχήματα περίπου.

* Ο Λευτέρης Τζούρος είναι ασφαλιστής

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email