Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ ΑΕ, στην οποία υπάγεται το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, με απόφασή του προχώρησε στην “Έγκριση Αποτελεσμάτων Επιτροπής Αξιολόγησης Διευθυντικών Στελεχών Ιατρικών Ειδικοτήτων για τη στελέχωση του ΓΝ Θήρας”.

Διαφήμιση


Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι προσλήψεις των παρακάτω ιατρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριετούς διάρκειας.

  • Βαρκαράκη Γεώργιου, Ιατρού Παθολογίας για τη θέση Διευθυντή Παθολογικού Τομέα – Ιατρού Παθολογίας
  • Μπενέκου Δημήτριου, Ιατρού Καρδιολογίας για τη θέση Διευθυντή Μονάδας Εμφραγμάτων – Ιατρού Καρδιολογίας
  • Διακομανώλη Ιωάννη, Ιατρού Ακτινολογίας για τη θέση Διευθυντή Ακτινολογικού – Ιατρού Ακτινολογίας

Το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια είναι διαθέσιμo εδώ: ΨΝΝ7ΟΡΡ3-ΥΑΥ

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email