Μπλε (πάλι…)
Οία

Φωτογραφία: K. Yellow

 

Print Friendly, PDF & Email