Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ Θήρας ενημερώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα διενεργηθούν αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή του Εμπορείου από συνεργείο της ΔΕΥΑΘ που θα συνοδεύεται από τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις σε όσους δεν έχουν συνδεθεί με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, όπου αυτό διέρχεται.

Εκτός από τα προβλεπόμενα πρόστιμα, θα επιβληθούν χρεώσεις παγίων σύμφωνα με το Ν. 1069/80, καθώς επίσης και ενημέρωση του ΕΟΤ, του γραφείου καταστημάτων Δήμου Θήρας και του υγειονομικού τμήματος του Επαρχείου Θήρας.

Print Friendly, PDF & Email