Ο πολιτικός μηχανικός κ. Χαράλαμπος Καρίμαλης διορίστηκε από την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με θητεία τριετούς διάρκειας. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ αναλαμβάνει επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Τσέγας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ο κ. Καρίμαλης έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός και μελετητής-επιβλέπων ιδιωτικών έργων, ενώ έχει συμμετάσχει σε συλλογικά όργανα με έντονη κοινωνική δραστηριότητα.

Ο κ. Τσέγας διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε εμπορικές εταιρείες. Έχει εμπεριστατωμένη ενασχόληση με θέματα προμηθειών, διαγωνισμών δημοσίου, νομικού σχεδιασμού και στρατηγικής καθώς και εξειδίκευση στις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις.

 

Print Friendly, PDF & Email