Εγκληματικότητα και ενδοοικογενειακή βία

Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο Φηρά, Σαντορίνη

Ομιλητές: - Αγγελική Μαλιωτάκη, Ψυχολόγος - Εγκληματολόγος - Αθανάσιος Κατερινόπουλος, απόστρατος της Ελληνικής Αστυνομίας και Διαπραγματευτής κρίσεων και ομήρων - Βασίλης Μαστρογιάννης, καθηγητής Νομικού Δικαίου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τη […]

Δωρεάν