Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

2 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

7 εκδηλώσεις,

7 εκδηλώσεις,

-

Selene Vedema

43ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης – 1η συναυλία

7 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

5 εκδηλώσεις,

43ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης – 2η συναυλία

5 εκδηλώσεις,

6 εκδηλώσεις,

43ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης – 3η συναυλία

5 εκδηλώσεις,