διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδόστρωμαΟ Δήμος Θήρας έχει προκηρύξει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση και βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο”, προϋπολογισμού 240.000 € (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στις 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here