Dimos_Thiras_newlogoΟ Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά ανά ομάδα Α: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ή Β: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των τιμών της εργατοώρας τεχνίτη, βοηθού τεχνίτη και της τιµής ανταλλακτικών εφαρμόζοντας την αντίστοιχη προσφέρουσα έκπτωση στον ενδεικτικό πίνακα προϋπολογισμού για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων Δήμου Θήρας για χρονικό διάστημα ενός έτους (2015-2016).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-08-2015 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-08-2015 και ώρα 15:00.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις Διακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (200.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 16% Τριάντα δύο Χιλιάδες Ευρώ (32.000,00€) δηλαδή συνολικά Διακόσιες Τριάντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ (232.000,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Θήρας και τον προϋπολογισμό έτους 2016, αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις.

Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου θα υπολογίσει τις υπολειπόμενες εργασίες με τα αντίστοιχα κόστη και με την διαδικασία της αναμόρφωσης προϋπολογισμού θα πιστώσει συμπληρωματικά ποσά ανά Κ.Α.Ε. που αντιστοιχούν στα χρηματικά ποσά της αύξησης του Φ.Π.Α. από 16% σε 23% στον προϋπολογισμό του 2015 και θα κάνει τις ανάλογες προβλέψεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται στο ποσό των 3.520,00€ για την ομάδα Α και 480,00€ για την ομάδα Β και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Διεύθυνση Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 στο τηλέφωνο 2286360187/191, κ. Βαμβακούση Ευάγγελο.

Όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού δηλαδή Μελέτη, Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης και Τιμολόγιο Προσφοράς είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

 

Print Friendly, PDF & Email