Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο, έτους 2021”, προϋπολογισμού 449.500,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Οι παραλίες για τις οποίες ο Δήμος Θήρας είναι υποχρεωμένος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι οι εξής:

  1. Παραλία Εμπορείου (Περίσσας – Περιβόλου) Δ.Κ. Εμπορείου (8 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),
  2. Παραλία Καμαρίου Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς (4 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),

δηλαδή συνολικά 12 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια στις δύο παραπάνω χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “133750” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30.

Διαφήμιση

Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here