Η είσοδος επισκεπτών της ανασκαφής Ακρωτηρίου

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενιαία εκμίσθωση των αναψυκτηρίων:

 1. Αρχαιολογικού Χώρου στον Βράχο Ακρόπολης Αθηνών
 2. Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας και Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας
 3. Αρχαιολογικού Χώρου στην Ακρόπολη της Λίνδου (εποχική λειτουργία)
 4. Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπιείου
 5. Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών
 6. Αρχαιολογικού Χώρου Βεργίνας
 7. Αρχαιολογικού Χώρου Ασκληπιείου Κω (εποχική λειτουργία)
 8. Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου (εποχική λειτουργία)
 9. Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου Θήρας (εποχική λειτουργία)
 10. Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 11. Αρχαιολογικού Χώρου Μεσσήνης (εποχική λειτουργία)

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 έτη, με δυνατότητα παράτασης 4 ετών.


Κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των μισθίων, εκφραζόμενη ως ενιαίο ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων του συνόλου των μισθίων για κάθε μισθωτικό μήνα, το ο οποίο προσφέρεται επιπλέον του ελαχίστου εγγυημένου μισθώματος που θα καταβάλλεται σταθερά από τον ανάδοχο.

Ελάχιστο Εγγυημένο Μηνιαίο Μίσθωμα για όλα τα Μίσθια συνολικά:
58.169,00 ευρώ από 1/4 μέχρι 31/10
43.379,00 ευρώ από 1/11 μέχρι 31/3
Τιμή εκκίνησης αποδεκτών προσφορών: 1,25%

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 58.169,00 ευρώ

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 6/7/2017, ώρα 13:00, και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα, ώρα 14:00, στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΠΑ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, 10564, Αθήνα, 4ος όροφος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 715/1979, όπως ισχύει. Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη διακήρυξης δίδονται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του ΤΑΠΑ, στην άνω διεύθυνση, τις εργάσιμες ώρες, στα τηλέφωνα 2103722626 και 2103722519 (κ. Π. Σταθουλόπουλος), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΤΑΠΑ.

Print Friendly, PDF & Email