Δήμος Θήρας: Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων

Από τον Δήμο Θήρας έχει προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 1.366.120,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο χρόνια από την υπογραφή της και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/10/2023 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος ΕΗΔΗΣ: “234355” θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.

Διαφήμιση


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Διαφήμιση

Διαβάστε επίσης

Διαφήμιση
youtube Atlantea

Σαντορίνη