Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Καρτεράδο

Dimos_Thiras_newlogoΟ Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Καρτεράδο (που βρίσκεται κάτω από το γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, πρώην καφενείο Σάββα), εμβαδού 45 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 300,00 ευρώ μηνιαίως.

Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραδοσιακό καφενείο-εστιατόριο. Απαγορεύεται η χρήση του ακινήτου για κατάστημα ηλεκτρονικών τεχνικών παιγνίων και για κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων, μηχανών και μοτοποδηλάτων.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και από ώρα 11:30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού 360,00 ευρώ, φορολογική και δημοτική ενημερότητά του περί μη οφειλής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης και τα λοιπά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό βρίσκονται στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και στο γραφέιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρτεράδου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email