Δημοπράτηση έργου για κατασκευή αναψυκτηρίου στην Έξω Γωνιά

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “Κατασκευή αναψυκτηρίου στην Έξω Γωνιά Θήρας”, με προϋπολογισμό 194.988,55 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Το αναψυκτήριο θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο, με την επονομασία “Λακίνες”, ιδιοκτησίας του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στην Έξω Γωνιά Θήρας, δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαράλαμπου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας εδώ.

Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Βλάχου Σπύρα, τηλ.: 2286360167/68, Fax: 2286022814, e-mail: ty@thira.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here