Τη θεσμοθέτηση ενός νέου “εργαλείου” στην υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού προβλέπει πρόσφατο νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών (ν.4674/2020). Πρόκειται για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού απαιτείται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ΟΤΑ, κάτι που τους διαφοροποιεί από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις ΟΤΑ, με περιορισμένο σκοπό σύστασης και περιορισμένες αρμοδιότητες.

Ως σκοπό έχουν ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την πρόσφατη (18/8/20) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, ο Δήμαρχος Αντώνης Σιγάλας δήλωσε:

“Με δεδομένο ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την επικράτεια να συστήσουν Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, κρίνουμε απαραίτητο να επισπεύσουμε τις διαδικασίες δημιουργίας του δικού μας Αναπτυξιακού Οργανισμού στον οποίο προτείνουμε να συμμετέχουμε ο Δήμος Θήρας και οι υπόλοιποι τέσσερις Δήμου της περιφερειακής ενότητας Θήρας, δηλαδή οι Δήμοι Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου και Ανάφης. Υπάρχει ήδη συνεννόηση με τους Δημάρχους των πιο πάνω δήμων, οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από τα Δημοτικά Συμβούλια.”

Η ονομασία του Οργανισμού θα είναι “Αναπτυξιακός Οργανισμός Θήρας – Σ.Α.Φ.Ι” (από τα αρχικά των υπόλοιπων τεσσάρων Δήμων) και όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Θήρας, η σύστασή του θα ενισχύσει ουσιαστικά την προσπάθεια του Δήμου Θήρας στην εφαρμογή του φιλόδοξου στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της Σαντορίνης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού και τη συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here