Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο, και με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού (1ου και 2ου σταδίου – ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσης του διαγωνισμού στο προσωρινό μειοδότη αντίστοιχα) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 78165 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων -Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ρόδου”.
 2. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78224 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων – Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού”.
 3. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78544 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου”
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 59220,  της προμήθειας: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”.
 5. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75419 του έργου: “Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13/11/2017”.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων -εξοπλισμού γραφείου για το έργο: “Eξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο”.
 7. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για την “Προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδεκανήσου για ένα έτος”.
 8. Έγκριση για διαδικασία διαπραγμάτευσης – νέα ανάγκη μεταφοράς μαθητών εκπαίδευση προσφύγων σε δομές υποδοχής, Α) δρομολόγιο από κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ΠΥΛΙ – ΖΗΠΑΡΙ ΚΩΣ (ΔΥΕΠ).
 9. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 11. Δικαστικές υποθέσεις.
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 899/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here