Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας την Τετάρτη 16/1

Εκτάκτως συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 16/1, ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο, λόγω του κατεπείγοντος των παρακάτω πέντε θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1.  Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78684 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου”.
  2. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού (νέου γύρου) με α/α συστήματος 78249-2 του έργου: “Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Κω”.
  3. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 76463 του έργου: “Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο της ν. Σύμης μετά τις θεομηνίες στις 13/11/2018”.
  4. Έγκριση 3ου πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 59220, της προμήθειας: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”.
  5. Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2019, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here