Ξεκινούν την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και τα καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή (5 Νοεμβρίου) της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου, από τις 11:00 μέχρι τις 20:00.

Το γενικό πλαίσιο για τις ημερομηνίες και τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων θα ισχύσει σε όλες τις περιοχές, εκτός των Περιφερειακών Ενοτήτων που οι Αντιπεριφερειάρχες, μετά από γνώμη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, έχουν αποφασίσει για άλλες ημερομηνίες και αυτές έχουν ανακοινωθεί από την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Όπως υπενθυμίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 21 ν. 4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Διαφήμιση