Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων

Σχετικά με την απαλλαγή κενών ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού (ΔΤ & ΔΦ), & Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ενημερώνει τα μέλη της που έχουν κενά-μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα παρακάτω σε σχέση με την απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και το τέλος ακίνητης περιουσίας:

Απαλλαγή κενών ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού (ΔΤ & ΔΦ), με δήλωση στον οικείο δήμο – Λήξη προθεσμίας για την δήλωση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη (νόμος 4555/2018) στις 18 Ιανουαρίου 2019.

Με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου  3345/2005, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού, όταν το ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται (είναι κενό), εφόσον μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης καταθέσουν στον οικείο Δήμο αίτηση απαλλαγής τους από την χρέωση δημοτικών τελών, μαζί με τη βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) και με σχετική υπεύθυνη δήλωση προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ΄οποιονδήποτε τρόπο.

Στις 19/7/2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση, με το άρθρο 222 του οποίου επαναρρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

  • Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία (δηλαδή μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2019) σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.
  • Για το μέλλον όμως η νέα διάταξη ορίζει ότι “Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν”.  Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Καθορίζεται από τον εξής τύπο υπολογισμού: Ετήσιο Ποσό Τέλους = Εμβαδόν Ακινήτου x Τιμή Ζώνης x Συντελ. Παλαιότητας x Συντελ.ΤΑΠ (0,35 ο/οο).

Το ΤΑΠ εισπράττεται από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. εφόσον το ακίνητο ρευματοδοτείται. Αν το ακίνητο δεν είναι ρευματοδοτούμενο ή είναι οικόπεδο, ο ΤΑΠ επιβάλλεται κανονικά, πλην όμως ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσέρχεται και να τον καταβάλλει κάθε χρόνο στην οικονομική υπηρεσία του αρμόδιου Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) δεν απαλλάσσεται με το νόμο 4555/2018 και καταβάλλεται αναδρομικά (από τότε που έπαυσε να πληρώνεται και συνήθως μέχρι μια πενταετία), με προσαύξηση 200% ως αδήλωτο.

Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here