Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “Κυκλάδες” πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Academy Skills ΕΠΕ επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-30.

Τα σεμινάρια αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 2. Διοίκηση τουριστικών καταλυμάτων, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 3. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 4. Η/Υ διαδικτυακό μάρκετινγκ, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 5. Bartender – Servis( Ποιοτική Εστίαση – Εξυπηρέτηση), 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 6. Αγγλική Ορολογία στην Εξυπηρέτηση Πελατών, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 7. Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
 8. Στέλεχος Υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες δομές όπως ορίζει η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, στις περιοχές: Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “Κυκλάδες”, οι οποίες έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για το έτος 2016 και απασχολούν από 1-30 εργαζόμενους.

Στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι) προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα:

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Φ/Α Ταυτότητας
2. Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου
3. Φ/Α Νόμιμου Παραστατικού που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ.
4. για τους εποχιακούς εργαζόμενους θα χρειαστεί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών να προσκομίσουν την “λύση σύμβασης εργασίας” της  προηγούμενης εργασιακής περιόδου, ή η σύμβαση εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.

Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, μπορούν να προσκομίσουν:

 • Βεβαίωση από το Εργατικό Κέντρο όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα καθώς και η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.

Υποβολή αιτήσεων: έως και 04 Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ “ΚΥΚΛΑΔΕΣ”, κα Ειρήνη Μουράτη τηλ. 2105561671 εσωτ. 111, κιν. 6981214579

Print Friendly, PDF & Email