Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήρας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στον Δήμο Θήρας, στο οποίο θα στεγαστούν τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θήρας.

Το κτίριο θα πρέπει να είναι ελάχιστης επιφάνειας 350 τ.μ. και να διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον 30 οχημάτων. Επιπλέον, να βρίσκεται επί κεντρικού οδικού δικτύου ή δημοτικής ή επαρχιακής οδού και σε ακτίνα έως 4 χλμ. από το κέντρο της πρωτεύουσας προς διευκόλυνση του συνόλου των δημοτών του Δήμου Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως την 24/10/2019 και ώρα 14:30, καταθέτοντας προσφορά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά Θήρας.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ, στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις προωθεί σε επιτροπή που, μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας
  • Θεωρημένο από την πολεοδομία αντίγραφο οικοδομικής αδείας
  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων” (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010).

Στην δεύτερη φάση ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2286025393, φαξ 2286025898 ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here