Τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουν οδηγήσει στη μείωση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως καταγράφουν οι δορυφόροι που παρακολουθούν την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δορυφόρου Copernicus Sentinel-5, κατά την περίοδο 14-25 Μαρτίου η μείωση των συγκεντρώσεων διοξειδίου το αζώτου πάνω από το Παρίσι, το Μιλάνο ή τη Μαδρίτη είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τον Μάρτιο της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό αποτυπώνεται και στις δορυφορικές εικόνες.

Και στην Αθήνα πάντως παρατηρείται σημαντική μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Όπως ανέφερε η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ, για το διάστημα από 11 Μαρτίου (οπότε έκλεισαν τα σχολεία) μέχρι τις 30 Μαρτίου (οπότε ίσχυε ήδη ο περιορισμός των μετακινήσεων), “οι μετρούμενες τιμές συγκέντρωσης για τρεις βασικούς ρύπους έχουν επηρεαστεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης τριετίας”.

Η σύγκριση γίνεται για τους ρύπους διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2), που είναι κατ’ εξοχήν ρύπος που επηρεάζεται από την κυκλοφορία και για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, όπου η συμμετοχή της κυκλοφορίας στις συγκεντρώσεις, είναι επίσης σημαντική. Ειδικότερα, στους σταθμούς κυκλοφορίας Πατησίων και Αριστοτέλους παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του αζώτου, της τάξης του 31,36% και 23,45% αντίστοιχα, ενώ στον περιαστικό σταθμό της Γεωπονικής, μείωση 1,22%.

Σύμφωνα με την ΚΑΠΑ, είναι εμφανές πως η μείωση της κυκλοφορίας έχει επηρεάσει περισσότερο τις μετρούμενες συγκεντρώσεις στους σταθμούς του κέντρου, οι οποίοι και καταγράφουν διαχρονικά υπερβάσεις των οριακών τιμών. Σε αντιδιαστολή, ο περιαστικός σταθμός Γεωπονική, ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από την κυκλοφορία, εμφανίζει και πολύ χαμηλότερη μείωση.

Πάντως, παρά τη σημαντική μείωση, η μετρούμενη συγκέντρωση στο σταθμό κυκλοφορίας Πατησίων, που είναι διαχρονικά ο πιο επιβαρυμένος σταθμός του κέντρου, για το μέχρι τώρα χρονικό διάστημα από τη λήψη των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, δεν χαρακτηρίζεται ως “χαμηλή” με βάση τα όρια και το δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Επιπλέον, για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΑΣ10 στον σταθμό κυκλοφορίας Αριστοτέλους, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 22,32%, ενώ για τα ΑΣ2,5 η μείωση ήταν 10,53%.

Σημειώνεται, ότι συγκεκριμένοι μετεωρολογικοί παράμετροι για τα διαστήματα που εξετάσθηκαν είναι παρόμοιοι και επομένως οι παρατηρούμενες μειώσεις των συγκεντρώσεων, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εκπομπών από τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται, ότι το παραπάνω χρονικό διάστημα θεωρείται ακόμη πολύ μικρό, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον βαθμό που τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων, επηρέασαν τις τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here