Σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενδεχόμενη τροποποίηση των ρυθμίσεων που ισχύουν για τη θερινή ώρα, συγκεντρώνοντας τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών, των ενδιαφερόμενων φορέων και των κρατών μελών γύρω από το θέμα.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα που ισχύουν από τη δεκαετία του 1980, η ώρα πρέπει να αλλάζει δύο φορές τον χρόνο (την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου περνάμε στη θερινή ώρα και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου επανερχόμαστε στην χειμερινή), ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας και να αξιοποιείται η διαθέσιμη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θίξει πρόσφατα το θέμα της θερινής ώρας σε επιστολές προς την Επιτροπή. Η Φινλανδία ζήτησε να καταργηθεί η εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας, ενώ και η Λιθουανία ζήτησε να επανεξεταστεί το ισχύον σύστημα ώστε να λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές και γεωγραφικές διαφορές.

Τον Φεβρουάριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα ζητώντας από την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της οδηγίας περί της θερινής ώρας και, εάν είναι αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρησή της. Ταυτόχρονα, το ψήφισμα επιβεβαίωσε ότι “είναι απαραίτητη η διατήρηση ενός ενιαίου καθεστώτος όσον αφορά την ώρα στην ΕΕ, ακόμη και μετά την κατάργηση των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας”.

Σε απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει τις δύο κύριες εναλλακτικές επιλογές πολιτικής που προβλέπονται για τη διασφάλιση του εναρμονισμένου αυτού καθεστώτος:

  1. διατήρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/EΚ, ή
  2. κατάργηση της ισχύουσας εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας σε όλα τα κράτη μέλη και απαγόρευση των περιοδικών αλλαγών. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεάζεται η επιλογή της ζώνης ώρας, και ότι, σε τελική ανάλυση, κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αποφασίσει για την καθιέρωση μόνιμης θερινής ή χειμερινής ώρας (ή διαφορετικής ώρας).

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για μερικές ακόμα ημέρες, μέχρι τις 16 Αυγούστου 2018. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα εδώ και ψηφίστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here