Η βιωσιμότητα του αμπελώνα κυρίαρχο μέλημα του νέου Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης

Σε σημείο μηδέν το 2040 αν δε ληφθούν πρωτοβουλίες για να αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία

Την πρώτη του Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες ο νεοϊδρυθείς Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ, εκλέγοντας το πρώτο πενταμελές Διοικητικό του Συμβούλιο.

Η διάρκεια του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Πέτρος Βαμβακούσης – Διευθυντής του Οινοποιείου Βενετσάνος, Αντιπρόεδρος και μόνιμο μέλος στο ΔΣ ο Ματθαίος Δημόπουλος – Διευθυντής της Santo Wines, Γραμματέας ο Γιάννης Παρασκευόπουλος – συνιδιοκτήτης της Γαίας Οινοποιητικής, Ταμίας ο Στέλλιος Μπουτάρης – Διευθύνων Σύμβουλος του Κτήματος Σιγάλα, και μέλος ο Ματθαίος Αργυρός – ιδιοκτήτης του Κτήματος Αργυρού. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν ο Γιώργος Γαβαλάς – ιδιοκτήτης του ομώνυμου οινοποιείου και ο Γιάννης Βαλαμπούς – ιδιοκτήτης των Αμπελώνων Βασάλτης.

Διαφήμιση

Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης βρέθηκε το θέμα της βιωσιμότητας του σαντορινιού αμπελώνα, ο οποίος φθίνει αργά και σταθερά λόγω γήρανσης των πρέμων, λόγω της αλόγιστης και άναρχης δόμησης στην περιοχή και φυσικά λόγω της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην παράκτια λεκάνη της Μεσογείου.

“Ενώ τα κρασιά ΠΟΠ Σαντορίνη, με κυρίαρχη ποικιλία το Ασύρτικο, έχουν καταφέρει να σκαρφαλώσουν στην κορυφή των ποιοτικότερων κρασιών του κόσμου, με μεμονωμένες αλλά και συλλογικές προσπάθειες ετών, ο πρωτογενής τομέας πάνω στον οποίο στηρίζεται το οινοποιητικό οικοδόμημα, δείχνει να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί” σχολιάζει ο Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης, τονίζοντας παράλληλα πως η βιοποικιλότητα του νησιού αλλά και η αρχιτεκτονική του τοπίου επηρεάζονται άμεσα από την επιβίωση του σαντορινιού αμπελώνα, ο οποίος παρά την προστασία του από την υπάρχουσα νομοθεσία, μειώνεται τόσο σε έκταση, όσο και σε παραγωγικότητα. Μιλώντας στο Atlantea για τη φθίνουσα πορεία του σαντορινιού αμπελώνα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης Πέτρος Βαμβακούσης σημείωσε μάλιστα πως βάσει των μαθηματικών μοντέλων θα φτάσει στο σημείο μηδέν το 2040!

Για την αντιστροφή αυτού του κλίματος θα εργαστούν κατά προτεραιότητα ο Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης και τα μέλη του, με βασικό άξονα την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αμπελοκαλλιέργεια, την εξασφάλιση ανθρωπίνων πόρων και την εφαρμογή έρευνας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και  ερευνητικά ιδρύματα. Στον ίδιο στόχο βέβαια θα πρέπει να συντονιστεί και η πολιτεία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο Δήμος Θήρας, αφού πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η βιωσιμότητα του αμπελώνα και των προϊόντων που παράγει επηρεάζει το ίδιο το τουριστικό προϊόν, τις ελληνικές εξαγωγές και εν τέλει το εισόδημα πάρα πολλών οικογενειών.

© Atlantea

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης ΑΜΚΕ, οι σκοποί του είναι οι εξής:

1. Η προώθηση και βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας των κρασιών της περιοχής που ορίζεται από τον τεχνικό φάκελο των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη (εφεξής η Περιοχή).

2. Η υποστήριξη της ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης του Αμπελώνα της Περιοχής.

3. Η προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς γύρω από το αμπέλι και το κρασί.

4. Η συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης γενικών κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις αμπελουργών, οινοποιών και οινεμπόρων, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία.

5. Η προβολή των οίνων της Περιοχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

6. Η συμβολή στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη.

7. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε διεθνείς Φορείς και Ενώσεις που έχουν παρεμφερείς ή ομοειδείς σκοπούς και ανάλογους στόχους.

8. Η προστασία ενώπιον πάσης δικαστικής και λοιπής Αρχής στην Ελλάδα και σε τρίτη χώρα και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για οίνους Π.Ο.Π. Σαντορίνη, νομιμοποιούμενης ενδεικτικά να ασκεί αγωγές, καταγγελίες, προσφυγές, ανακοπές και αιτήσεις ακύρωσης κατά σημάτων, αντιρρήσεις και κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων,  αλλά και αιτήσεις τροποποίησης των τεχνικών φακέλων αυτών.

9. Η κατοχύρωση και διαχείριση συλλογικών σημάτων αναφορικά με την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για οίνους Π.Ο.Π. Σαντορίνη, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

10. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών της Εταιρίας γύρω από το κρασί και τον τουρισμό.

11. Η ανάληψη χορηγιών και η οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του οίνου.

12. Η οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων προβολής – προώθησης των οίνων Π.Ο.Π. Σαντορίνη, οινικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης σχετικά με την ευεργετική επίδραση της λελογισμένης κατανάλωσης του οίνου στην υγεία, καθώς και προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και γενικότερα συναφών σχετικών με την  επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

13. Η επιδίωξη και στήριξη της βιωσιμότητας και της ευημερίας των μελών της Εταιρίας, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, κυρίως μέσω της παρακολούθησης, ανάλυσης και ανάπτυξης των αγορών και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων ξεχωριστά και του αμπελοοινικού κλάδου ως σύνολο.

14. Η προώθηση των αξιών της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής μετάβασης.

15. Η συμμετοχή σε εθνικά και διευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγής και μετάδοσης γνώσεων, ερευνητικού, αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα που αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου, αλλά και ευρύτερα της παραγωγικής οικονομίας καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Τα ιδρυτικά μέλη
Τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης απαρτίζουν τα παρακάτω 13 οινοποιεία που δραστηριοποιούνται στη Σαντορίνη και στη Θηρασιά, κάποια και σε επιπλέον περιοχές της χώρας:

1. Anhydrous Οινοποιητική
2. Αμπελώνες Βασάλτης
3. Γαία Οινοποιητική
4. Oeno P
5. Κτήμα Αργυρού
6. Κτήμα Σιγάλα
7. Οινοποιεία Μπουτάρη
8. Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος
9. Οινοποιείο Βενετσάνος
10. Οινοποιία Γαβαλάς
11. Μικρά Θήρα
12. Santo Wines
13. Volcanic Slope Vineyards

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός των εγγεγραμμένων μελών, ο Σύνδεσμος Οινοποιείων Σαντορίνης προβλέπει και την ύπαρξη επίτιμων αλλά και συνδεδεμένων μελών, έτσι ώστε οι σκοποί και το έργο να διαχέονται σε μεγαλύτερο εύρος της τοπικής κοινωνίας για αρωγή, κατανόηση και βοήθεια.

 


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Διαβάστε επίσης

Διαφήμιση

Σαντορίνη