Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα τη Σάμο

Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” και αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση στο τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση το νομοσχέδιο κινείται στους εξής βασικούς άξονες:
α) την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών που στοχεύουν στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση και την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των Α.Ε.Ι.,
β) ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης και την εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού στα Α.Ε.Ι. και
γ) μέτρα που προάγουν τη διοικητική ευελιξία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων των Α.Ε.Ι.


Στο άρθρο 75 του νομοχεδίου προβλέπεται η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, και ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα της Σχολής αυτής για την καλύτερη εποπτεία και το συντονισμό των Τμημάτων Μηχανικών που ήδη λειτουργούν στο ίδρυμα, δηλαδή των παρακάτω:
αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με έδρα τη Σάμο,
ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα τη Σύρο, και
γγ) Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Χίο.

Να σημειώσουμε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης και οι φορείς της Σύρου διεκδίκησαν έντονα τις τελευταίες μέρες να γίνει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής κάτι που όμως δεν έγινε δεκτό και στο νομοσχέδιο αναφέρεται η Σάμος ως έδρα της Σχολής.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ_ΑΕΙ_19_7_2017

Print Friendly, PDF & Email