Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών Υπαίθριου εμπορίου Παραγωγούς για άσκηση δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο ως Παραγωγοί πωλητές, ότι σύμφωνα με το Ν.4497/17 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, για τη δραστηριοποίηση τους στο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται και η προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

Με την υπ’ αριθμό 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.ΑΙ, το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ή 60 ευρώ κατ’ έτος, για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπ’ αριθμό 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, καθορίστηκε, ο ανώτατος αριθμός έκδοσης νέων αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται, από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός της Π.Ν.ΑΙ.

Με βάση τα παραπάνω, στις Π.Ε Κυκλάδων, δύναται να εγκριθούν έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειούχους παραγωγούς πωλητές, για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2019. Δείτε περισσότερα για τη διαδικασία εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here