Η επίμαχη διασταύρωση στον Πύργο. Φωτογραφία: Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου
Η επίμαχη διασταύρωση στον Πύργο. Φωτογραφία: Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου

Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο προς την Έπαρχο Θήρας, που υπογράφει ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Καμπουράκης, υπεραμύνεται της νομιμότητας της κατασκευής του οδικού κόμβου στον Πύργο και αναφέρει ότι έχει ζητηθεί από τον μελετητή κ. Σταύρο Κωνσταντινιδη η επενεξέταση της προτεραιότητας και η αναπροσαρμογή της σήμανσης.

Το πλήρες κείμενο του παραπάνω εγγράφου καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία κατασκευή του κόσμου είναι διαθέσιμη εδώ: Σήμανση ισόπεδου κόμβου Ε.Ο. Φηρών, Περίσσας και οδού Πύργου-Προφήτου Ηλίου

Print Friendly, PDF & Email