Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού, εμβαδού 180 τ.μ., που βρίσκεται στον αιγιαλό περιοχής “ΑΒΙΣ” Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς Θήρας, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θήρας την Τετάρτη 20/2/2019 με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων του δήμου Θήρας, τα μέλη της οποίας, πέραν του Δημάρχου, ορίστηκαν για το έτος 2019 με την υπ’ αριθ. 41/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την Πέμπτη 28/2/2019, με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:30 και στον ίδιο τόπο και ενώπιον της ίδιας παραπάνω Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων του Δήμου Θήρας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των #2.240,00# ευρώ για τη μισθωτική περίοδο 2019.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31/12/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής από τον Δήμο Θήρας, Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, στα Φηρά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γενικές πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2286360192 και 2286360194.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here