Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Ελευθέριος Κραντίνος προκηρύσσει:

Α) διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαρίστριας/στή με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Οίας Θήρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 28/8/2017 μέχρι και 4/9/2017 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 4/9/2017, μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Β) διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαρίστριας/στή με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, μία (1) θέση για το Νηπιαγωγείο Πύργου Θήρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 28/8/2017 μέχρι και 4/9/2017 και ώρα 09:00 στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 4/9/2017, μετά τις 10:00.

Τεύχη των παραπάνω διακηρύξεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (πάνω από ΕΛΤΑ), στα Φηρά, τηλ. 2286027053, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email