Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας Ελευθέριος Κραντίνος προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη μίας / ενός καθαρίστριας/-στή με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου Θήρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 1/9/2017 μέχρι και 8/9/2017, ώρα 11:00, στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 8/9/2017, μετά τις 12:00.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στα Φηρά (πάνω από τα ΕΛΤΑ), τηλ. 2286027053, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email