Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Κυριάκος Μαυρομμάτης προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων στο Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας, στο ΕΠΑΛ στον Πύργο Θήρας και στο Δημοτικό Φηρών στα Φηρά.

Η υποβολή των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για το κυλικείο του Γυμνασίου Εμπορείου γίνεται από 2/8/2017 μέχρι και 30/8/2017, ώρα 13:00 στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 30/8/2017, μετά τις 13:00.

Η υποβολή των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για το κυλικείο του ΕΠΑΛ γίνεται από 2/8/2017 μέχρι και 31/8/2017 και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και  στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 31/8/2017, μετά τις 11:00.

Διαφήμιση


Η υποβολή των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για το κυλικείο του Δημοτικού των Φηρών γίνεται από 3/8/2017 μέχρι και 1/9/2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και  στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής την 1/9/2017, μετά τις 11:00.

Τεύχη και των τριών διακηρύξεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση του ΕΠΑΛ Θήρας και το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (πάνω από ΕΛΤΑ) , στα Φηρά, τηλ. 2286027053 Fax 2286022900, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email