Προκήρυξη για εκμίσθωση κυλικείου στο ΕΠΑΛ Θήρας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Κυριάκος Μαυρομμάτης προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ Θήρας που εδρεύει στον Πύργο Θήρας.

Η υποβολή των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει από σήμερα 5/9/2017 μέχρι και την Πέμπτη 7/9/2017, ώρα 11:00, στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 7/9/2017, στις 11:00.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση του ΕΠΑΛ Θήρας και το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στα Φηρά (πάνω από τα ΕΛΤΑ), τηλ. 2286027053, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email