Σαντορίνη: Προς συγκρότηση η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

H Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η θητεία της επιτροπής δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

  • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  • Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  • Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  • Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  • Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
  • Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  • Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
  • Δημότες

Καθώς η θητεία της πιο πρόσφατης Επιτροπής Διαβούλευσης έληξε, ο Δημαρχος Θήρας κος Νίκος Ζώρζος, με επιστολή του προς τους τοπικούς φορείς, τους καλεί να υποδείξουν μέχρι τη Δευτέρα 14/8/2017 τους εκπροσώπους του συλλόγου/σωματείου τους (ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), προκειμένου να συγκροτήσουν τη νέα Επιτροπή Διαβούλευσης.


Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης είναι να:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Print Friendly, PDF & Email