Σύμφωνα με τις προσκλήσεις από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων, το πρόγραμμα για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στο Ι.ΚΤΕΟ Σαντορίνης έχει ως εξής:

– Οχήματα με 1η ημερομηνία άδειας κυκλοφορίας πριν από τις 4/4/2012 που είχαν εξ αρχής στην άδεια κυκλοφορίας τους έδρα τη Σαντορίνη

Μέχρι 31/8/17
Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΗ-1000 έως ΕΜΗ-9999

Από 1/9 μέχρι 31/12/17
Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 Τ. με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΚ-1000 έως ΕΜΚ-9999 ή ΕΜΝ-4401 έως ΕΜΝ-5191

– Οχήματα με 1η ημερομηνία άδειας κυκλοφορίας πριν από τις 4/4/2012 που έχουν μεταβιβαστεί από άλλο νομό στον Δήμο Θήρας

Μέχρι 31/7/17
Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 8

Από 1/8 μέχρι 30/9/17
Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 9 ή 0

– Επιβατικά Εκπαιδευτικά οχήματα, Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ ), Ασθενοφόρα: Ανεξαρτήτως αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο κυκλοφορίας ως καινούρια.

– Μοτοσικλέτες στων οποίων την άδεια αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου Θήρας και έχουν πρώτη άδεια κυκλοφορίας μέχρι τις 14/5/2013

Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 1: μέχρι τις 14/7/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 2: από 15/7/17 μέχρι τις 14/8/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 3: από 15/8/17 μέχρι τις 14/9/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 4: από 15/9/17 μέχρι τις 14/10/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 4: από 15/9/17 μέχρι τις 14/10/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 5: από 15/10/17 μέχρι τις 14/11/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 6: από 15/11/17 μέχρι τις 14/12/17
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 7: από 15/12/17 μέχρι τις 14/1/18
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 8: από 15/1/18 μέχρι τις 14/2/18
Για αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 9: από 15/2/18 μέχρι τις 14/3/18

Print Friendly, PDF & Email