Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Κυριάκος Μαυρομμάτης προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαριστριών/στών με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, μία (1) για το Γυμνάσιο Μεσαριάς και μία (1) για το Γυμνάσιο Εμπορείου.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται από τις 3/8/2017 έως τις 29/8/2017 και ώρα 11:00  στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 29/8/2017, μετά τις 12:00.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (πάνω από ΕΛΤΑ), Φηρά – Θήρας, τηλ. 2286027053, Fax: 2286022900, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email