Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ προσκαλεί υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, για την παρακάτω ειδικότητα:

  • Υποδιευθυντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου) | 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή μέχρι τις 3/10/2017 (μετά από παράταση).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email