Φωτογραφία αρχείου από το μακρινό 2013 όταν στη Σαντορίνη “έτρεχε” το Έτος Γαστρονομίας

Η ανάγκη να ενσωματωθεί η ελληνική γαστρονομία στον σχεδιασμό του τουριστικού μάρκετινγκ της χώρας μας, έχει επισημανθεί εδώ και πολύ καιρό. Ήδη από το 2009 ο ΣΕΤΕ είχε εκπονήσει σχετική μελέτη, με στόχο σε 3-5 χρόνια (από τότε) η γαστρονομία να περιλαμβάνεται στους τρεις πρώτους βασικούς λόγους επιλογής της χώρας μας ως τόπου διακοπών. Είναι γενικώς αποδεκτό πως το καλό φαγητό αποτελεί σημαντικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί ένας προορισμός ως ποιοτικός και κατ’ επέκταση υποκινεί και υψηλότερη τουριστική δαπάνη, που είναι πάντα το ζητούμενο.

Με αυτό το σκεπτικό ο Δήμος Θήρας είχε λάβει την πρωτοβουλία να ανακηρύξει το 2013 ως Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη. Μέσα από ποικίλες δράσεις, η γαστρονομική ταυτότητα του νησιού βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εντός και εκτός Ελλάδας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Δέκα και πλέον χρόνια μετά από τη μελέτη του ΣΕΤΕ, εγκαινιάζοντας μια νέα προσπάθεια για την ενσωμάτωση της γαστρονομίας στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, τον Απρίλιο του 2020 το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων.

Διαφήμιση

Σήμερα, η δέσμη προτάσεων της Ομάδας για την αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Τουρισμού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν προς την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού.

Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας αφορούν στα εξής θεμελιώδη ζητήματα:

 1. Στην καθιέρωση του επικαιροποιημένου Ειδικού Σήματος Ποιότητας το οποίο θα χορηγεί το Υπουργείο Τουρισμού, ειδικά για την Ελληνική Κουζίνα
 2. Δημιουργία και λειτουργία του Γαστρονομικού Χάρτη της Ελλάδας
 3. Γαστρονομική εκπαίδευση για τα επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού
 4. Δημιουργία Φορέα με σκοπό την ανάδειξη της Ελληνικής Γαστρονομίας και την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού
 5. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Γαστρονομικού Τουρισμού

Η δημόσια διαβούλευση των προτάσεων αποσκοπεί στη συλλογή χρήσιμων και εποικοδομητικών παρατηρήσεων, σχολίων κλπ εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων, των ενδιαφερομένων πολιτών, των επαγγελματιών, της Αυτοδιοίκησης, των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, με ευρύτερο και μακρόπνοο στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας και την ενσωμάτωση ολόκληρου του κλάδου της γαστρονομίας στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης των γαστρονομικών πόρων της Ελλάδας προβλέπονται τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης: α) Προϊόντα, β) Διατροφή και Γαστρονομία, γ) Εστίαση και δ) Τουρισμός

Πιο αναλυτικά ο Οδικός Χάρτης των αρχικών ενεργειών του Υπουργείου Τουρισμού στον τομέα της Γαστρονομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελληνικής Γαστρονομίας
 2. Ίδρυση Φορέα Ελληνικής Γαστρονομίας ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 3. Ανάπτυξη και συνεχή εμπλουτισμό της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Γαστρονομικού Χάρτη, για την ανάπτυξη του Γαστρονομικού τουρισμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
 4. Εκπόνηση Επιχειρηματικού και Λειτουργικού Σχεδίου Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (κανονισμοί και κριτήρια) σε συνάρτηση με το Μητρώο Εστιατορίων Ελλάδας – Εξωτερικού
 5. Δημιουργία κριτηρίων Βιώσιμης Γαστρονομίας με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κλπ) και την ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία “πράσινης” οικονομίας και την αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
 6. Ανάθεση Μητρώου Συνταγών και Διατροφικών Συσχετισμών
 7. Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προϊόντων (Δίκτυα / Τοπικά Σύμφωνα Παραγωγών)
 8. Οργάνωση Εκπαιδευτικού Μηχανισμού
 9. Στρατηγική Εξωστρέφειας προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρονομίας να διασυνδεθεί με την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού

Η ολοκληρωμένη πρόταση της Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού είναι διαθέσιμη εδώ. Αποστολή σχολίων στο e-mail gastronomy@mintour.gr

Την έναρξη της διαβούλευσης χαιρέτισε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας ότι “η Ελληνική Γαστρονομία, εννοούμενη ως Ελληνική Κουζίνα, εστίαση αλλά και πρώτες ύλες, έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν από τους τρεις κυριότερους λόγους για τους οποίους οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών. Γι’ αυτό και στο Υπουργείο Τουρισμού πιστεύουμε ότι η βασική επιδίωξη για την Ελληνική Γαστρονομία είναι η ανάπτυξη και η διασύνδεσή της με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή. Θεωρούμε πως η συνολική συνεισφορά του γαστρονομικού τομέα στον Ελληνικό Τουρισμό έχει παραμεληθεί έως σήμερα. Και αποτελεί καθήκον μας να ανοίξουμε το δρόμο της ανάπτυξης για έναν κλάδο με μεγάλες δυνατότητες, ώστε οι ξένοι επισκέπτες να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία και να βιώνουν αυθεντικές γευστικές εμπειρίες είτε ως τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων είτε ως απλοί καταναλωτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι τουρίστες θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να αγοράσουν τα ελληνικά προϊόντα στη χώρα τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με διάθεση να αυξήσουν τη δαπάνη τους”.

Συμπλήρωσε επίσης πως “τους τελευταίους μήνες η χώρα μας αλλά και η παγκόσμια κοινότητα ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας του κορονοϊού. Η πανδημία έφερε τον κόσμο σε ακινησία. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον τουριστικό τομέα και τη συμβολή του στους ανθρώπους και στον πλανήτη, είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε καλύτερα, με πνεύμα συνεργασίας έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, έχοντας στο επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών τη γαστρονομία  και κατ’ επέκταση τη διατήρηση του πολιτισμού μας”.

Διαφήμιση

Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here