Συνάντηση στη Σαντορίνη για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”

Για ένα περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα αστικών μεταφορών

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα” με την κωδική ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg) Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συμμετέχει ο Δήμος Θήρας.

Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου (επικεφαλής δικαιούχος), ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick. Στις 25-26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη η τρίτη συνεδρίαση μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι των φορέων, αφού επικαιροποίησαν τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου, διατύπωσαν εκ νέου τους ειδικότερους στόχους του, οι οποίοι αφορούν όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα αστικών μεταφορών. Ένα σύστημα αστικών μεταφορών βασισμένο στην βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ, στη μείωση εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ, καθώς και στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ.

Απώτερος στόχος των φορέων του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ εκτός των άμεσων ωφελειών, είναι η διεύρυνση της συμμετοχής του σε διακρατικές δράσεις, η διάδραση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες περιοχές όμοιων ή διαφορετικών χαρακτηριστικών (νησιωτικές, ηπειρωτικές ή μικτές περιοχές όπως η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Κύπρος), και η καθιέρωσή τους ως αξιόπιστοι διακρατικοί εταίροι.

Στη συνεδρίαση της δεύτερης ημέρας συμμετείχε και το ΚΤΕΛ Θήρας, καθώς ως φορέας υλοποίησης του αστικού μεταφορικού έργου συνεργάζεται με τον Δήμο Θήρας για την ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών στις στάσεις, τις λεγόμενες έξυπνες στάσεις.

Από τον Δήμο Θήρας στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, καθώς και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Λουκάς Μπελλώνιας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here