Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29/5/2015, στις 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 650,76€ ΣΤΗΝ «ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΡΑ ΟΕ», ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ «Α. ΚΑΙ Α. ΤΣΙΑΡΑ ΟΕ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)» ΤΟΥ RUCAJ BLEDAR ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ Ή ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ »  ΤΗΣ «ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΤΟΥ  ΗΛΙΑ ΔΑΜΙΓΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: ΑΔΕΙΑ ΖΩΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜ ΣΤΗΝ ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ

ΘΕΜΑ 14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ –ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 16ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 17ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ 18ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 249/2011  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
“ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 3463/2006) – ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.”

ΘΕΜΑ 19ο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΟΙΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 20ο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 21ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ INFOTRON.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 12.064,00€
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 23ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΝΙΤΣΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 24ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ»-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ 1.700€
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΖΩΟΦΙΛΩΝ κ. ΚΑΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 26ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 27ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #78.000# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 28ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 29ο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (3) ΣΤΥΛΩΝ Χ.Τ. ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΒΟΥΝΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #61.100# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 31ο: KAΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 32ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 33ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 34ο: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 35ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email